Dzieje się! Nie przegap!

MATERIAŁY DO POBRANIA
 kliknij! 
 

421892
Historia

 
 

Początki Żorskiego Centrum Regionalnego

Żorskie Centrum Regionalne działa od 13 marca 2000 roku. Pomysłodawczynią i założycielką była Jadwiga Tabor - doradca metodyczny- i Renata Śniegoń nauczycielka Samorządowego Zespołu Placówek Oświatowych w Żorach - Osinach. W organizację otwarcia Centrum Regionalnego włączyła się Jolanta Polok - dyrektor Samorządowego Zespołu Placówek Oświatowych w Żorach - Osinach. W działania włączyły się również nauczycielki: Alina Olszynka, Beata Tokarz, Leokadia Buchman, Maria Hanslik, Mirosława Bieg, Beata Śleziona, która prowadziła dokumentację centrum oraz Halina Pawlas i Helena Glos, które prowadziły zajęcia. Nauczycielki w składzie: Jadwiga Tabor, Leokadia Buchman, Maria Hanslik i Mirosława Bieg opracowały program autorski, który został wpisany na listę programów ministerialnych i jest realizowany w wielu śląskich placówkach oświatowych (DKOS - 4014-43/02).

Początkowo zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu; w środy i czwartki w godzinach 9.00 - 11.00 i 11.30 - 13.30 przez cały rok szkolny. Do Osin zaczęły przyjeżdżać dzieci przedszkolne, dla których zajęcia modyfikowała Urszula Niechoj - doradca metodyczny wychowania przedszkolnego. Lekcje wzbogacali swoim udziałem niektórzy członkowie Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca Osiny: Zofia Przeliorz, Eryka Krawczyk, Ewelina Mrowiec, Aniela Wicherek oraz Ludwik Wróbel.

Od samego początku istnienia Żorskiego Centrum Regionalnego regularnie ukazuje się Kwartalnik Młodego Miłośnika Żor pt. Bajtel. Czasopismo to ma za zadanie wprowadzić ucznia w przeszłość i kulturę regionu. Zawarte w nim elementy gwarowe umożliwiają osobom nie znającym gwary zrozumienie swoistości regionu oraz ukształtowanie postawy tolerancji wobec innego sposobu mówienia. Gazetka przeznaczona jest głównie dla dzieci. Zawiera liczne zabawy, rebusy, krzyżówki, wiersze, przeplatana jest legendami oraz rysunkami do pokolorowania. Natomiast nauczyciele znajdą tam propozycje kart pracy dla ucznia. Autorkami tego czasopisma były nauczycielki kształcenia zintegrowanego w składzie: Jadwiga Tabor, Elżbieta Dryja, Izabela Brząkalik, Kornela Wolak, Mariola Jarczyk-Biernacka, Renata Śniegoń oraz Halina Synowska.