Dzieje się! Nie przegap!

MATERIAŁY DO POBRANIA
 kliknij! 
 

421924
Newsy
Fajer po Szychcie "Ostatki"FAJER PO SZYCHCIE -  „JAK TO PIYRWEJ BYWAŁO”
Kiej ostatki, kiej ostatki
Niech sie  trzynsom …
Bydzie  chrust, bydom kreple,
Jak nom kożdy dyszka ciepnie.

 
Zaproszomy na biesiada ostatkowo, kiero sie łodbydzie
23 lutego 2017 r. we czwortek w świetlicy MOK w Osinach.
Fajerować bydymy łod godziny 18.00.

Szykujcie 10 złotych, bo nie bydzie ani krepli, ani chrustu!

Zgłoszenia:
Muzeum Miejskiego w Żorach
pod numer telefonu 32 43 43 714 wew. 201

Świetlica MOK w Osinach
tel. 32 43 41 193

Szczegółowych informacji udziela 
Jadwiga Tabor kierownik Działu Edukacji
tel. 607 036 779

Plakat wydarzenia