Dzieje się! Nie przegap!

MATERIAŁY DO POBRANIA
 kliknij! 
 

421991
Newsy
Konkurs na lalkę kukiełke

ZAPRASZAMY

DO UDZIAŁU W WOJEWÓDZKIM KONKURSIE
NA NAJCIEKAWSZĄ

LALKĘ – KUKIEŁKĘOrganizatorzy;
Żorskie Centrum Regionalne
Świetlica MOK w Żorach-Osinach

Prace można składać do dnia 9 marca 2018r. do Żorskiego Centrum Regionalnego
W konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby potrafiące robić na drutach,
szydełku, szyć itp. - tworzyć ciekawe rzeczy z materiałów tekstylnych, włóczki i skóry.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie lalki – kukiełki przedstawiającej dowolną postać ze śląskich legend (np. bachroczek, skarbnik, muzykanci, bebok, meluzyna, strzyga, wietrznica, połednica, podciep, utopek, itp.) uwzględniając charakterystyczne cechy wybranej postaci. Kukiełka winna być umocowana na patyku.

Regulamin:
1. Prace można wykonać indywidualnie lub w zespołach dwu – trzy osobowych np. jedno, dwoje lub troje dzieci; dziecko z rodzicem; osoba dorosła.
2. Wymiary lalki (mierzone bez patyka)
• Od 30 cm – 50 cm
3. Wykonane wyłącznie z materiałów tekstylnych, włóczki i skóry itp. (nie z papieru!)
4. Termin składania prac do dnia 9 marca 2018r.
5. Miejsce składania prac:
• Żorskie Centrum Regionalne - świetlica MOK Osiny
44-240 Żory ul. Szkolna 55
6. Prace należy podpisać i dobrze przytwierdzić metryczkę z następującymi danymi:
• Imię i nazwisko wykonawcy/ów
• Nazwa wykonanej postaci – kogo przedstawia i tytuł legendy, z której postać pochodzi.
• Adres i telefon kontaktowy
• Wiek – klasa/szkoła/ i nauczyciel kierujący do konkursu (dotyczy uczniów) lub napis – OSOBA DOROSŁA

7. Organizator nie zwraca prac konkursowych. Będą one wykorzystane na zajęciach w ŻCR.

8. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej http://www.zcr.zory.pl/ oraz na https://www.facebook.com/ŻorskieCentrumRegionalne/

9. Zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie i zaproszeni na konkurs Śląskie Godki, który odbędzie się w dniu 16.03.2018r. o godzinie 9.00, podczas którego zostaną wręczone nagrody.

10. Szczegółowych informacji udzielają:
• Biuro Żorskiego Centrum Regionalnego
tel. 32 43 41 193
• Jadwiga Tabor: jadwiga_tabor@op.pl
tel. kontaktowy - 607 036 779
• Urszula Niechoj: urszulaniechoj@gmail.com
tel. kontaktowy - 602 800 271
• Świetlica MOK w Żorach-Osinach
Żanetta Kowalska
tel. 32 43 41 193

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 Zgłoszenie udziału w konkursie stanowi potwierdzenie przez uczestników zgody na zasady Konkursu zawarte w regulaminie.
 Zgłoszenie do udziału w Konkursie oznacza posiadanie przez szkołę zgody na publikację zdjęć uczestników konkursu, oraz przetwarzanie danych osobowych w celach konkursowych.
 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Konkursu.