Dzieje się! Nie przegap!

MATERIAŁY DO POBRANIA
 kliknij! 
 

422022
Newsy
konkurs na okładkę kalendarza dla dzieci 2015
Zapraszamy do udziału konkursie plastycznym
skierowanym do przedszkolaków i uczniów klas I - III
Zwycięska praca konkursowa zostanie umieszczona na okładce Kalendarza żorskiego dla dzieci 2015 r.

Regulamin konkursu

1. Tematyka prac konkursowych do wyboru.

Temat 1: Zawód moich rodziców
Temat 2: Moje ulubione miejsce w Żorach


2. Konkurs plastyczny skierowany jest do dzieci przedszkolnych i uczniów klas I-III szkół podstawowych.
3. Każdy z autorów może zgłosić do konkursu nie więcej niż jedną pracę wykonaną samodzielnie.
4. Technika wykonania pracy plastycznej: dowolna.
5. Prace konkursowe powinny być wykonane w formacie A-5.
6. Terminy: Termin składania prac upływa 20.IV.2014 r., rozstrzygnięcia konkursu nastąpi podczas konkursu Wędrujemy po Żorach w dniu 11 czerwca 2014 roku
7. Miejsce składania prac: - Muzeum Miejskie w Żorach ( 44-240 Żory, ul. Dolne Przedmieście 1), - Szkoła Podstawowa nr 15 ( 44-240 Żory, ul. Bankowa 1 ), - Centrum Edukacji Regionalnej ( 44-240 Żory – Osiny, ul. Szkolna 55 ).
8. Dostarczone prace przechodzą na własność organizatorów i nie będą odsyłane.
9. Prace konkursowe oceni profesjonalne jury.
10. Każda zgłoszona do konkursu praca plastyczna powinna na odwrocie zawierać informacje: Temat pracy Imię i nazwisko autora Placówka Grupa/ klasa Wiek Opiekun Uwaga! Prace bez metryczki lub z niekompletnymi danymi nie będą brały udziału w konkursie.

Szczegółowych informacji udzielają:

Jadwiga Tabor
Muzeum Miejskie
Kierownik Działu Edukacji
jadwigatabor@muzeum.zory.pl tel. 607 036 779

Doradca metodyczny
Urszula Niechoj
urszulaniechoj@gmail.com
tel. 602 800 271

REGULAMIN DO POBRANIA: