Dzieje się! Nie przegap!

MATERIAŁY DO POBRANIA
 kliknij! 
 

422006
Newsy
XX EDYCJA KONKURSU ŚLĄSKIEJ GODKI


ŚLĄSKIE GODKI - LOGO

Zapraszamy na XX Edycję Konkursu śląskiej godki dla uczniów Szkół Podstawowych w Żorach i okolic Żor i okolicznych miejscowości 
27 marca 2014 roku (czwartek) godz. 9.00

Zapraszamy do kolejnego spotkania z gwarą śląską. Konkurs ma na celu przybliżenie wszystkim uczniom kultury, tradycji, zwyczajów, mentalności Ślązaków, a przede wszystkim języka, którym posługują się mieszkańcy naszego regionu. Ma również za zadanie pokazanie bogactwa gwary śląskiej, a ponadto ma obudzić poczucie dumy ze swej Małej Ojczyzny.

1. Warunki regulaminowe – prezentacja scenki, dialogu lub monologu. Uczestnicy konkursu podzieleni będą na dwie grupy wiekowe: klasy I - III klasy IV - VI Repertuar konkursu obejmuje: monolog dialog scenka rodzajowa o dowolnej tematyce. Łączny czas prezentacji: od 5. do 7 min. Szkołę, w danej kategorii wiekowej może reprezentować jeden uczestnik lub zespół ( 10 osób). Szkoła przygotowuje maksymalnie dwa występy.

2. Kryteria oceny:
Organizatorzy konkursu powołują jury, które dokona oceny prezentacji utworów. W ocenie prezentacji jury będzie brało pod uwagę: - pamięciowe opanowanie tekstu - dobór repertuaru do możliwości percepcyjnych recytatora - umiejętność posługiwania się gwarą - interpretację utworu: dykcja, emisja głosu, tempo recytacji - ogólny wyraz artystyczny - przekroczenie limitu czasu wyklucza uczestnika z konkursu. Werdykt jury jest niepodważalny i ostateczny. Przygotowując dzieci do udziału w konkursie gwary zachęcamy do korzystania z książek z tekstami gwarowymi wydanymi przez Żorskie Centrum Regionalne pt. Jak tu u nas piyknie oraz Zachować mowę naszych ojców.

3. Sprawy organizacyjne:
Termin i miejsce konkursu:
27 marca 2014 roku. (tj. czwartek) godz. 9.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Żorach, ul. Dolne Przedmieście 1
Karty zgłoszenia należy przesyłać do dnia 20.03.2014 r.
na adres: jadwiga_tabor@op.pl, urszulaniechoj@gmail.com

4. Postanowienia końcowe.
Zgłoszenie udziału w konkursie stanowi potwierdzenie przez uczestników zgody na zasady Konkursu zawarte w niniejszym regulaminie. Zgłoszenie do udziału w Konkursie oznacza posiadanie przez szkołę zgody na publikację zdjęć uczestników konkursu.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Konkursu. Jadwiga Tabor – kierownik Działu Edukacji, Muzeum Miejskie w Żorach Urszula Niechoj - doradca metodyczny Zachęcamy do udziału w konkursie na tekst gwarowy dla dorosłych i dla dzieci. Uwaga: Koordynator w dniach 21 i 22 marca skontaktuje się telefonicznie z opiekunami drużyn w celu ostatecznego potwierdzenia udziału drużyny w konkursie. W przypadku braku takiego kontaktu prosimy opiekuna o telefon.

XX edycja konkursu "Śląskie godki" organizowany jest w ramach projektu "Tańcem, śpiewem, jadłem, rękodziełem poznajemy ojców naszych schedę" dofinansowanego przez Urząd Miasta Żory.

Organizator konkursu: Żorskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne, Muzeum Miejskie w Żorach, Urząd Miasta Żory

Współpraca: Miejski Ośrodek Kultury w ŻorachMATERIAŁY DO POBRANIA:

REGULAMIN KONKURSU

KARTA ZGŁOSZENIA